E-mail:958628436@qq.com
592-6682270
三八节,女性朋友的权益
栏目:专业知识 发布时间:2019-03-07

  

 又一年“
三八”节了,为保障汤姆斯公司女员工的权益,公司决定3月8号下午业务部、市场部、仓库等部门所有女工放假半天,因工作需要不能放假的,公司给每位女员工予以一定的补贴。
                           特此通知
                
                                        经理室
                                      2019年3月7日